Πολιτική Ποιότητας
Γράφει ο/η Administrator   
21.05.07
lezanda
 Η διοίκηση της ΔΟΜΗΣΙΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την παροχή υπηρεσιών - έργων που να διακρίνονται για:
  • Την ποιότητα κατασκευής
  • Την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη, τα Εθνικά και διεθνή πρότυπα και την σχετική νομοθεσία.
  • Την πληρότητα
  • Την συνέπεια και
  • Την οικονομική αποτελεσματικότητα.

 

 Η ΔΟΜΗΣΙΣ Α.Ε. στελεχώνεται από επιστημονικό - τεχνικό προσωπικό, κατάλληλα καταρτισμένο, με επαρκή εμπειρία για τα έργα που αναλαμβάνει, υποστηριζόμενο με τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό καθώς και την σχετική τεχνογνωσία και λογισμικό.

Για την εξασφάλιση των υπηρεσιών της, η ΔΟΜΗΣΙΣ Α.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης, το οποίο ελέγχεται εσωτερικά και επιτηρείται από φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 9001.

Η ανωτέρω πολιτική, η οποία αποτελεί πεποίθηση και υποστηρίζεται από όλη την εταιρεία, σκοπό έχει την εξασφάλιση της απόλυτης ικανοποίησης του πελάτη και την πρόοδο της σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο χώρο όπως αυτό της κατασκευής.

Τελευταία ανανέωση ( 11.06.07 )