17.06.19
Βάση Δεδομένων
  E-mail
Αρχή | Αναζήτηση


ID> 1170 ::: Σύμβαση με RODAX Α.Τ.Ε.Ε.Δεδομένα ακινήτου

Περιγραφή

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΙΣΧΥΟΣ 430,13MW ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Κατασκευή Πασσάλων Θεμελείωσης οπλισμένου σκυροδέματος διαμέτρου Φ1000 και ορισμένου βάθους στις κάτωθι κατασκευές:

1. PEDESTAL

2. HRSG & HRSG BLOWDOWN TANΚ

3. TURBINE BUILDING & SLAB & CONDENSATE TANK/PUMPS & H2 SHELTER & FIRE PROTECTION SKID

4. FW BUILDING

5. SAMPLING & DOSING

6. COOLING TOWERS & PUMPING STATION & CW TREATMENT PLANT & ELECTRICAL COMPARTMENT

7. GAS HEATERS & AUXILIARY PIPE RACK

8. ELECTRICAL BUILDING & SERVICE TRANSFORMERS & GENERATOR EXCITATION

9. MAIN & AUX. TRANSFORMER

10. EDG BUILDING & GIS


Τόπος / Περιοχή
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΒΟΙΩΤΙΑ

Λοιπά

Συμβατικό κατ' αποκοπή τίμημα: 6.150.000,00 €

Χρόνος εκτέλεσης και παράδοσης της Υπεργολαβίας: 20/09/07 - 30/04/08


Οικονομικές Πληροφορίες

Διεύθυνση επικοινωνίας
Τοποθεσία Ακινήτου
Δίστομο Βοιωτίας
GreeceΕπικοινωνία
Όνομα *
Τηλέφωνο  
Χώρα  
E-Mail *
Θέμα *
Επιθυμώ Ραντεβού Για Προεπισκόπηση  
Μύνημα *
(* απαραίτητα πεδία)

messiniamessiniainternet