17.06.19
Βάση Δεδομένων
  E-mail
Αρχή | Αναζήτηση


ID> 1180 ::: Σύμβαση με RODAX Α.Τ.Ε.Ε.


Δεδομένα ακινήτου

Περιγραφή

ΔΜΚΘ-11 61 701 ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο. 5, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 416,95MW, ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Καθαιρέσεις των κάτωθι κτιρίων και εγκαταστάσεων μαζί με τις θεμελιώσεις τους και Αποξειλώσεις του υπάρχοντος προσαρμοσμένου σε αυτά μηχανολογικού εξοπλισμού:

 • Crusher Building
 • Transfer Tower
 • Lignite Preparation Plant
 • Intermediate By-pass Builing
 • Store House
 • Lignite Separation Building
 • Ash Bunker House and Conveyors
 • Guard House
 • Receiving Conveyor from perimetric fence of S.E.S. to the Transfer Tower
 • Conveyor Bridge from Lignite Preparation Building to the Separation Building
 • By-pass Conveyor Bridge from Transfer Tower to the Receiving Conveyor
 • Conveyor Bridge from Lignite Preparation Building to the Crusher Building
 • Conveyor Bridge from Crusher Building to the area of the old Lignite Yard (situated at the area of the two future Units)
 • Conveyor Bridge from Crusher Building to the Bunker House of Units 1 & 2
 • Vehicles Workshop and front shed
 • Railway Tracks System

2. Εκσκαφές σε πάσης φύσεως έδαφος (σύμφωνα με την εδαφοτεχνική μελέτη) φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών σε νόμιμο από τις αρχές χώρο, για τις Θεμελιώσεις των κάτωθι κατασκευών:

 • Stream & Gas Turbine Building, 
 • HRSG & Stack Structures 
 • Main Transformer & Auxiliary Transformers
 • Control & Electrical Building
 • Diesel Generator Building
 • Auxiliary Boiler (s)
 • Hydrogen & CO2 Bottles Shelters

Τόπος / Περιοχή

ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΕΥΒΟΙΑ


Λοιπά

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ: 1.580.000,00 €

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 19-11-2007 ΕΩΣ 15-03-2008


Οικονομικές Πληροφορίες

Διεύθυνση επικοινωνίας
Τοποθεσία Ακινήτου
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΕΥΒΟΙΑ
GreeceΕπικοινωνία
Όνομα *
Τηλέφωνο  
Χώρα  
E-Mail *
Θέμα *
Επιθυμώ Ραντεβού Για Προεπισκόπηση  
Μύνημα *
(* απαραίτητα πεδία)

messiniamessiniainternet