22.05.19
Βάση Δεδομένων
  E-mail
Αρχή | Αναζήτηση


ID> 1178 ::: Σύμβαση με RODAX Α.Τ.Ε.Ε "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ"Δεδομένα ακινήτου

Περιγραφή

1) Καθαιρέσεις 2) Εκσκαφές 3) Εξυγιάνσεις και επιχώσεις 4) Σκυροδέτηση βάσεων 5) Δάπεδα και Διαμόρφωση χώρου γραφείων εντός του κτιρίου του συνεργείου συντήρησης 6) Εξωτερικές διαμορφώσεις και κατασκευή βόθρου λυμάτων, για το έργο "Κατασκευή συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας στις εγκαταστάσεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - Δίστομο Βοιωτίας" Σ υμβατικό τίμημα εργολαβίας : 315.000,00 Euro. Χρόνος εκτέλεσης & παράδοσης : 05 Σεπτεμβρίου 2004 - 10 Νοεμβρίου 2005 ]

Σύμβαση με RODAX Α.Τ.Ε.Ε ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: 1) Αποξήλωση και κατεδάφιση υπαρχουσών κατασκευών στο χώρο που θα εγκατασταθεί ο σταθμός Συμπαραγωγής 2) Θεμελίωση αεροστροβίλου και βοηθητικών του 3) Θεμελίωση λέβητα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίωνγια το έργο "Κατασκευή συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας στις εγκαταστάσεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - Δίστομο Βοιωτίας" Συμβατικό τίμημα εργολαβίας : 960.000,00 Euro. Χρόνος εκτέλεσης & παράδοσης : 31 Οκτωβρίου 2005 - 30 Απριλίου 2006  

Σύμβαση με RODAX Α.Τ.Ε.Ε ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ DP27 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4500m3 Εκτέλεση έργων πολιτικού μηχανικού για το έργο " Ανέγερση νέας δεξαμενής διάσπασης DP27 χωρητικότητας 4500m3 στις εγκαταστάσεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Δίστομο Βοιωτίας" Συμβατικό τίμημα εργολαβίας : 449.100,00 Euro. Χρόνος εκτέλεσης & παράδοσης : 01 Ιουνίου 2006 - 25 Ιουλίου 2006


Οικονομικές Πληροφορίες

Διεύθυνση επικοινωνίας
Τοποθεσία Ακινήτου
ΒΟΙΩΤΙΑ
GreeceΕπικοινωνία
Όνομα *
Τηλέφωνο  
Χώρα  
E-Mail *
Θέμα *
Επιθυμώ Ραντεβού Για Προεπισκόπηση  
Μύνημα *
(* απαραίτητα πεδία)

messiniamessiniainternet