24.03.19
Αρχική arrow Οικονομικό Προφίλ
Οικονομικό Προφίλ

Η εταιρία κλείνοντας την εταιρική της χρήση :
1/1/2008 έως 31/12/2008

με κύκλο εργασιών :1.565.895,83ευρώ

απέφερε κέρδη : 156.722,00ευρώ.

Υπάρχει παραγωγή σε εξέλιξη για το έτος 2008
που ανέρχεται στο ποσό των 86.143,75ευρώ

Το εταιρικό καταβεβλημένο κεφάλαιο διαιρείται σε :

257.100 μετοχές των 2,93 ευρώ η καθεμία

με συνολική αξία : 753.303,00 ευρώ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

2000-2001

2002

2003

2004

2005

2006

 2007

       2008

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

370.299,34

143.681,50

1.171.152,33

5.561.430,49

7.991.175,49

9.712.509,43

 5.816.304,57

 1.565.895,83

ΚΕΡΔΗ

48.548,49

3.097,07

71.738,40

461.614,73

755.676,95

1.148.721,10

 1.221.594,28

    156.722,00

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

0

327.477,48

410.167,05

774.375,21

687.073,33

1.369.091,41

    741.082,40

      86.143,75

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

120.000,00

120.000,00

225.000,00

225.000,00

225.000,00

257.100,00

 257.100,00

    257.100,00

ΛΑΙΟ

351.000,00

351.000,00

659.250,00

659.250,00

659.250,00

753.303,00

 753.303,00

    753.303,00


προηγούμενες Διαχειριστικές Χρήσεις. .

2007
2006
2005
2004
2003
2002
messiniamessiniainternet